నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

         *16- 01- 2021*

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు..

చాంద్రమానం:పుష్యమాసం,

సౌరమానం:మకరమాసం,తై నెల03.

   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌

🔵తిథి: శుద్ధ తృతీయ ఉ07:45,

తదుపరి చవితి.

🔵నక్షత్రం: శతభిషం రాతె06:08,

తదుపరి పూర్వాభాద్ర.

🔵యోగం :వ్యతీపాత్ రా07:10,

తదుపరి వరీయాన్.

🔵కరణం: గరజి ఉ07:45,

తదుపరి వణిజ రా07:51,

తదుపరి విష్ఠి.

🔵వారం :శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:39:42

🌞సూర్యాస్తమయం 18:03:23

🌞పగటి వ్యవధి 11:23:40

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:36:27

🌙చంద్రోదయం 09:09:59

🌙చంద్రాస్తమయం 21:05:40

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు:శతభిషం

       *నక్షత్ర పాదవిభజన*

శతభిషం1పాదం"గో"ప11:25

శతభిషం2పాదం"సా"సా05:36

శతభిషం3పాదం"సీ"రా11:51

శతభిషం4పాదం"సూ "రాతె06:08

🔵వర్జ్యం:ప02గం09ని నుండి03గం 49ని వరకు.

🔵అమృతకాలం:రా12గం05ని నుండి01గం44ని వరకు.

🔵దుర్ముహూర్తం:ఉ06గం45ని నుండి08గం15ని వరకు.

  *🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌*

🐊మకరం:రవి,బుధ,గురు,శని,ఉ08గం30ని 

🍯కుంభం:చంద్ర,ప10గం11ని

🐟మీనం:ప11గం50ని

🐐మేషం:కుజ,ప01గం38ని

🐂వృషభం=రాహు,ప03గం39ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా05గం51ని

🦀కటకం:రా08గం02ని

🦁సింహం=రా10గం06ని

🧛‍♀కన్య=రా12గం09ని

⚖తుల:రా02గం16ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె04గం28ని 

🏹ధనుస్సు:శుక్ర,రాతె06గం36ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం, తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:అమృతయోగం పూర్తి.

       *🌌శనివారం🌌*

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         *🌌హారాచక్రం🌌*

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:మేషలగ్నం

కుంభ లగ్నం 11గంl50ని॥నుండి 01గం||38నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3. శ్రాద్ద తిథి:  శుద్ధ  చవితి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు