నేటి పంచాంగం

 

🌻 పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి🌻

ప్రతిరోజూ పంచాంగం తెలుసుకొంటే ఈ క్రింది ప్రయోజనములు కలుగుతాయని శాస్త్రం.

  *తిథి* - సంపదలు కలుగుతాయి(15 తిథులు: శుక్ల, కృష్ణ పక్షములలో) *వారము* - ఆయుష్షు పెరుగుతుంది(7 రోజులు) , *నక్షత్రము* - పాపము తొలగుతుంది(27 నక్షత్రములు) *యోగము* -రోగనివారణము(27 యోగములు) *కరణం* - కార్యసిద్ధి(11 కరణములు) 

         🌼08-01-2021🌼 

                  🌻🌻

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు.

🌼మార్గశిరమాసం

ధనూర్మాసం/ మార్గళినెల24వతేది.

        🌼పంచాంగం🌼

🌼తిథి:బహుళ దశమి రా09:39,

తదుపరి ఏకాదశి.

🌼నక్షత్రం: స్వాతి ప02:11,

తదుపరి విశాఖ.

🌼యోగం:ధృతి సా06:09,

తదుపరి శూలం.

🌼కరణం: వణిజ ప10:49,

తదుపరి విష్టి రా09:39,

తదుపరి బవ.

🌼వారం :శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:38:04

🌞సూర్యాస్తమయం 17:58:55

🌞పగటి వ్యవధి 11:20:51

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:39:24

🌙చంద్రాస్తమయం 13:35:47

🌙చంద్రోదయం 26:31:28*

🌞సూర్యుడు: పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు:స్వాతి

     ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

స్వాతి3పాదం"రో "ఉ08:35

స్వాతి4పాదం"తా"ప02:11

విశాఖ1పాదం"తీ "రా 07:46

విశాఖ2పాదం"తూ"రా01:21

🌼వర్జ్యం:సా06గంll

36నిIIలనుండి  08గంll05నిIlలవరకు.

🌼అమృతకాలం:ఉపూ05గంll

12నిIIలనుండి  06గంll41నిIlలవరకు.

తిరిగి :రాతె03గం||32నిllల నుండి05గం|l01నిIIలవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ08గంll

58నిIIలనుండి 09గంll43నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||43నిllల నుండి01గం|l28నిIIలవరకు.

       🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼

🏹,ధనుస్సు:రవి,శుక్ర,ఉ07గం08ని

🐊మకరం:బుధ,గురు,శని,ప09గం01ని 

🍯కుంభం:ప10గం43ని

🐟మీనం:ప12గం22ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం09ని

🐂వృషభం=రాహు,సా04గం11ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా06గం23ని

🦀కటకం:రా08గం34ని

🦁సింహం=రా10గం38ని

🧛‍♀కన్య=రా12గం41ని

⚖తులా:చంద్ర,రాతె02గం48ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె05గం00ని 

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం.

🌻గురుస్థితి:.పడమర.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

  🌼🌼శుక్రవారం🌼🌼

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    విశేషం

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మీనలగ్నం ప10గం43ని॥లనుండి12గం|22ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి:మార్గశిర బహుళ దశమి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు