నేటి పంచాంగం

 


ప్రతిరోజూ పంచాంగం తెలుసుకొంటే ఈ క్రింది ప్రయోజనములు కలుగుతాయని శాస్త్రం.


  *తిథి* - సంపదలు కలుగుతాయి(15 తిథులు: శుక్ల, కృష్ణ పక్షములలో) *వారము* - ఆయుష్షు పెరుగుతుంది(7 రోజులు) , *నక్షత్రము* - పాపము తొలగుతుంది(27 నక్షత్రములు) *యోగము* -రోగనివారణము(27 యోగములు) *కరణం* - కార్యసిద్ధి(11 కరణములు)


💐🌹🌌02- 01- 2021🌌🌹💐

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు..

చాంద్రమానం:మార్గశిరమాసం,

సౌరమానం:ధనూర్మాసం,మార్గళి నెల 18.

   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌

🔵తిథి: తృతీయ ఉ09:09,

తదుపరి చవితి.

🔵నక్షత్రం: ఆశ్లేష రా08:15,

తదుపరి మఖ.

🔵యోగం విష్కంమ్భం ప12:01,

తదుపరి ప్రీతి.

🔵కరణం: విష్టి ఉ09:09,

తదుపరి బవ రా08:48,

తదుపరి బాలువ.

🔵వారం శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:36:09

🌞సూర్యాస్తమయం 17:55:31

🌞పగటి వ్యవధి 11:19:21

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:40:59

🌙చంద్రాస్తమయం 09:10:30

🌙చంద్రోదయం 20:58:13

🌞సూర్యుడు:పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు:ఆశ్లేష

       ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

ఆశ్లేష2పాదం"డు"ఉ08:17

ఆశ్లేష3పాదం"డె"ప02:17

ఆశ్లేష4పాదం"డొ "రా08:15

మఘ1పాదం"మా"రా02:12

🔵వర్జ్యం:ఉ09గం15ని నుండి10గం 51ని వరకు.

🔵అమృతకాలం:సా06గం50ని నుండి08గం26ని వరకు.

🔵దుర్ముహూర్తం:ఉ06గం41ని నుండి08గం10ని వరకు.

🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ07గం32ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప09గం25ని 

🍯కుంభం:ప11గం07ని

🐟మీనం:ప12గం46ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం33ని

🐂వృషభం=రాహు,సా04గం35ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా06గం47ని

🦀కటకం:చంద్ర,రా08గం58ని

🦁సింహం=రా11గం02ని

🧛‍♀కన్య=రా01గం04ని

⚖తుల:,తె03గం12ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,ఉ05గం24ని 

🌻నేత్రం:2,జీవం:1.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి: మరణయోగం రా08:15వరకు,తదుపరి అమృతయోగం.

       🌌శనివారం🌌

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         🌌హారాచక్రం🌌

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం

కుంభ లగ్నం 11గంl07ని॥నుండి 12గం||46నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3. శ్రాద్ద తిథి: బహుళ చవితి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు