నేటి పంచాంగం

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


💐🌹🌌09- 01- 2021🌌🌹💐

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు..

చాంద్రమానం:మార్గశిరమాసం,

సౌరమానం:ధనూర్మాసం,మార్గళి నెల25.

   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌

🔵తిథి:ఏకాదశి రా07:16,

తదుపరి ద్వాదశి.

🔵నక్షత్రం: విశాఖ ప12:31,

తదుపరి అనూరాధ.

🔵యోగం: శూలం ప 02:59,

తదుపరి గండం.

🔵కరణం: బవ ఉ08:28,

తదుపరి బాలువ రా07:16,

తదుపరి కౌలువ రాతె06:04,

తదుపరి తైతుల.

🔵వారం :శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:38:20

🌞సూర్యాస్తమయం 17:59:29

🌞పగటి వ్యవధి 11:21:09

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:39:05

🌙చంద్రాస్తమయం 14:24:45

🌙చంద్రోదయం 27:32:19*

🌞సూర్యుడు:పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు:విశాఖ

      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

విశాఖ3పాదం"తే"ఉ06:56

విశాఖ4పాదం"తో "ప12:31

అనూరాధ1పాదం"నా"సా06:05

అనూరాధ2పాదం"నీ"రాతె11:40

అనూరాధ3పాదం"నూ "తె 05:14

🔵వర్జ్యం:ప03గం28ని నుండి04గం 58ని వరకు.

🔵అమృతకాలం:రా12గం26ని నుండి01గం55ని వరకు.

🔵దుర్ముహూర్తం:ఉ06గం44ని నుండి08గం13ని వరకు.

🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌

🏹ధనుస్సు:రవి,శుక్ర,ఉ07గం04ని

🐊మకరం:బుధ,గురు,శని,ఉ08గం57ని 

🍯కుంభం:ప10గం39ని

🐟మీనం:ప12గం18ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం05ని

🐂వృషభం=రాహు,సా04గం07ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా06గం19ని

🦀కటకం:రా08గం30ని

🦁సింహం=రా10గం34ని

🧛‍♀కన్య=రా12గం37ని

⚖తుల:చంద్ర,తె02గం44ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె04గం56ని 

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

       🌌శనివారం🌌

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         🌌హారాచక్రం🌌

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం

కుంభ లగ్నం 10గంl39ని॥నుండి 12గం||18నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3. శ్రాద్ద తిథి: బహుళ ఏకాదశి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు