నేటి పంచాంగం
 


*పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి*
         *🌼15-01-2021🌼* 
                   *🌻🌻*
          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼
లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |
దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |
 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ
బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |
త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు.
🌼పుష్యమాసం
మకరమాసం/ తైనెల02వతేది.
        *🌼పంచాంగం🌼*
🏐తిథి:ద్వితీయ ఉ08:04,
తదుపరి తదియ.
🏐నక్షత్రం :ధనిష్ఠ రాతె05:15,
తదుపరి శతభిషం.
🏐యోగం: సిద్ధి రా08:21,
 తదుపరి వ్యతీపాత్.
🏐కరణం కౌలువ ఉ08:04,
తదుపరి తైతుల రా07:49,
తదుపరి గరజి.
🏐వారం :శుక్రవారము
🌞సూర్యోదయం 06:39:34
🌞సూర్యాస్తమయం 18:02:50
🌞పగటి వ్యవధి 11:23:16
🌚రాత్రి వ్యవధి 12:36:52
🌙చంద్రోదయం 08:24:31
🌙చంద్రాస్తమయం 20:12:47
🌞సూర్యుడు: ఉత్తరాషాఢ
🌙చంద్రుడు: ధనిష్ఠ.
    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*
ధనిష్ఠ1పాదం"గా "ప11:02
ధనిష్ఠ2పాదం"గీ "సా05:04
ధనిష్ఠ3పాదం"గూ"రా11:09
ధనిష్ఠ4పాదం"గే "రాతె05:15
🌼వర్జ్యం:ఉ10గంll
22నిIIలనుండి  11గంll59నిIlలవరకు.
🌼అమృతకాలం:రా08గంll
08నిIIలనుండి  09గంll45నిIlలవరకు.
తిరిగి :రా11గం||11నిllల నుండి01గం|l00నిIIలవరకు.
🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ09గంll
00నిIIలనుండి 09గంll45నిIlలవరకు.
తిరిగి :ప12గం||45నిllల నుండి01గం|l30నిIIలవరకు.
       *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*
🐊మకరం:రవి,చంద్ర,బుధ,గురు,శని,ఉ08గం34ని 
🍯కుంభం:ప10గం15ని
🐟మీనం:ప11గం54ని
🐐మేషం:కుజ,ప01గం42ని
🐂వృషభం=రాహు,ప03గం43ని
👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా05గం55ని
🦀కటకం:రా08గం06ని
🦁సింహం=రా10గం10ని
🧛‍♀కన్య=రా12గం13ని
⚖తులా:రాతె02గం20ని
🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె04గం32ని 
🏹,ధనుస్సు:శుక్ర,రాతె06గం40ని
🌻నేత్రం:0,జీవం:0.
🌻యోగిని:ఉత్తరం.
🌻గురుస్థితి:.పడమర.
🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.
⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.
  *🌼శుక్రవారం🌼*
🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,
🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,
🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.
🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం
🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼
పగలు               రాత్రి
6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర
8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర
10-11గురు       12-1 గురు
1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర
3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర
5-6 గురు
      *🌼హారాచక్రం🌼*
6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ
7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య
8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .
9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ
🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర
⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని
12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ
1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర
2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని
3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు
4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ
5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య
🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.
    *విశేషం*
🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మేషలగ్నం ప11గం54ని॥లనుండి01గం|42ని॥ల వరకు.
🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.
🌼3.శ్రాద్దతిథి:పుష్య శుద్ధ తదియ.
🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి
కామెంట్‌లు