నివాళి

 


అవోపా జనగామ జిల్లా అధ్యక్షుడు గంగిశెట్టి ప్రమెాద్ కుమార్ గారల  మాతృమూర్తి కొద్దిసేపటి క్రితం శివైక్యం చెందడం జరిగింది. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని  తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభిలషిస్తున్నవి.

 

కామెంట్‌లు