నేటి పంచాంగం

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻28 -01-2021🌻*

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻పుష్యమాసం.

🌻తైనెల/మకరమాసం 15వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🌻తిథి*:శుద్ధ పూర్ణిమ రా12:45,

తదుపరి బహుళ పాడ్యమి.

*🌻నక్షత్రం*: పుష్యమి రాతె03:49,

తదుపరి ఆశ్లేషా.

*🌻యోగం*: ప్రీతి రా07:23,

తదుపరి ఆయుష్మాన్.

*🌻కరణం*: విష్టి ప01:05,

తదుపరి బవ రా12:45,

తదుపరి బాలువ.

*🌻వారం*: గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:40:00

🌞సూర్యాస్తమయం 18:09:26

🌞పగటి వ్యవధి 11:29:25

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:30:28

🌙చంద్రోదయం 17:51:25

🌙చంద్రాస్తమయం 30:51:40*

🌞సూర్యుడు:శ్రవణం

🌙చంద్రుడు:పుష్యమి

     *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

పుష్యమి1పాదం"హు"ప09:51

పుష్యమి2పాదం"హె"ప03:52

పుష్యమి3పాదం"హో"రా09:52

పుష్యమి4పాదం"డ"రాతె03:49

🟡వర్జ్యం:ప11గం||54ని IIలనుండి01గంll32ని||ల వరకు.

 🟡అమృతకాలం:-రా09గం||44ని IIలనుండి11గం|23ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||32ని IIలనుండి11గంll17ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||05ని IIలనుండి03గం|50ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🐊*మకరం*:రవి,గురు,శుక్ర,శని,ఉ07గం42ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,ప09గం24ని

 *🐟మీనం*:ప11గం03ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప12గం50ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప02గం52ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: సా05గం04

*🦀కటకం*:చంద్ర,రా07గం15ని

*🦁సింహం*=రా09గం19ని

*🧛‍♀కన్య*:రా11గం21ని

*⚖తులా*:రా01గం29ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె03గం41ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె05గం49ని

*🌻నేత్రం*:2, జీవం:1.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం.

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు

*⭐ దినస్థితి*:అమృతాయోగం  రాతె03గం49ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* మేషలగ్నం ప11గంll03నిllల నుండి12గoll50ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*:పౌర్ణమి.

కామెంట్‌లు