నేటి పంచాంగం

 

ప్రతిరోజూ పంచాంగం తెలుసుకొంటే ఈ క్రింది ప్రయోజనములు కలుగుతాయని శాస్త్రం.

 *తిథి* - సంపదలు కలుగుతాయి(15 తిథులు: శుక్ల, కృష్ణ పక్షములలో) *వారము* - ఆయుష్షు పెరుగుతుంది(7 రోజులు) , *నక్షత్రము* - పాపము తొలగుతుంది(27 నక్షత్రములు) *యోగము* -రోగనివారణము(27 యోగములు) *కరణం* - కార్యసిద్ధి(11 కరణములు) 

🌹🌹05-01-2021🌹🌹

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి

🌹దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు .

మార్గశిరమాసం/ధనూర్మాసం/మార్గళినెల21వతేది.

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🌹తిథి: సప్తమి రాతె04:03,

తదుపరి అష్టమి.

🌹నక్షత్రం: ఉత్తర సా06:19,

తదుపరి హస్త

🌹యోగం:శోభనం రా02:58

తదుపరి అతిగండం.

🌹కరణం విష్టి సా04:56,

తదుపరి బవ రాతె04:03,

తదుపరి బాలువ.

🌹వారం మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:37:10

🌞సూర్యాస్తమయం 17:57:13

🌞పగటి వ్యవధి 11:20:02

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:40:16

🌙చంద్రాస్తమయం 11:24:34

🌙చంద్రోదయం 23:42:26

🌞సూర్యుడు: పూర్వాషాఢ

🌞చంద్రుడు:ఉత్తరఫల్గుణి

      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

ఉత్తర2పాదం"టో"ఉ06:49

ఉత్తర3పాదం"పా"ప12:35

ఉత్తర4పాదం"పీ"సా06:19

హస్త1పాదం"పు "రా12:03

హస్త2పాదం"ష"రాతె05:45

🌹వర్జ్యం:-రా01గం||54ని IIలనుండి 03గం||24నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:ప11గం||09ని IIలనుండి12గం||40నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ08గం||56ని IIలనుండి 09గం||41నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||01ని IIలనుండి11గం||52నిIIల వరకు.

   🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ07గం20ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప09గం13ని 

🍯కుంభం:ప10గం55ని

🐟మీనం:ప12గం34ని

🐐మేషం=కుజ,ప02గం21ని

🐂వృషభం:,రాహు,సా04గం23ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: సా06గం35

🦀కటకం:రా08గం46ని

🦁సింహం:చంద్రు,రా10గం50ని

🧛‍♀కన్య=రా12గం52ని

⚖తులా:రాతె03గం00ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె05గం12ని 

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:అమృతయోగం  సా06గం19ని లవరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం .

    🌹 మంగళవారం🌹

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప10గం||55ని IIనుండి12గంl|34ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: మార్గశిర  బహుళ సప్తమి.

కామెంట్‌లు