నేటి పంచాంగం

 

🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞


🕉


పంచాంగము 🌗 31.01.2021


విక్రమ సంవత్సరం: 2077 ప్రమాది


శక సంవత్సరం: 1942 శార్వరి


ఆయనం: ఉత్తరాయణం


ఋతువు: హేమంత


మాసం: పుష్య


పక్షం: కృష్ణ-బహుళ


తిథి: తదియ రా.10:35 వరకు

తదుపరి చవితి

 

వారం: ఆదివారం-భానువాసరే

 

నక్షత్రం: పుబ్బ రా.తె.03:29 వరకు

తదుపరి ఉత్తర ఫల్గుణి


యోగం: శోభన ప.02:33 వరకు

తదుపరి అతిగండ

 

కరణం: వణిజ ఉ.10:50 వరకు

తదుపరి భద్ర రా.10:10 వరకు

తదుపరి బవ


వర్జ్యం: ప.12:08 - 01:40 వరకు


దుర్ముహూర్తం: సా.04:39 - 05:25


రాహు కాలం: సా.04:45 - 06:10


గుళిక కాలం: ప.03:20 - 04:45


యమ గండం: ప.12:29 - 01:54

 

అభిజిత్: 12:07 - 12:51


సూర్యోదయం: 06:48


సూర్యాస్తమయం: 06:10


చంద్రోదయం: రా.08:45


చంద్రాస్తమయం: ఉ.08:46


సూర్య సంచార రాశి: మకరం


చంద్ర సంచార రాశి: సింహం


దిశ శూల: పశ్చిమం


చంద్ర నివాసం: తూర్పు


🎋 సౌభాగ్య సుందరీ వ్రతము🎋


☀️ పుష్యార్కము ☀️


💦 గోదావరి స్నానము 💦


🏳️ రామయోగి స్వామి పుణ్యతిథి🏳️


🔯


🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞🌷🌞

కామెంట్‌లు