పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

“ఒంటరిగా వస్తాం మరియు ఒంటరిగానే పోతాం. మనిషి చేతిలో ఏది ఉండదు. ఉన్నన్ని రోజులు నలుగురిని ప్రేమించు, ఒంటరితనాన్ని నవ్వుతూ జయించు,  నీకున్న కష్టాలను ఆనందంగా ఓడించు. ఒక్క గుండెలోనైనా నువ్వు చెక్కుచెదరని స్థానాన్ని సంపాదించు”


pokala mantra

“The Biggest Advantage Of walking on the path of  Honesty is that, there is no CROWD. Enjoy the Peaceful JOURNY Of Life with Almost No Traffic.” HAPPY SANKRANTI

కామెంట్‌లు