నేటి పంచాంగం

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻21 -01-2021🌻*

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻పుష్యమాసం.

🌻తైనెల/మకరమాసం 08వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🟡తిథి*: శుద్ధ అష్టమి ప03:49,

తదుపరి నవమి.

*🟡నక్షత్రం*: అశ్వని ప03:35,

తదుపరి భరణి.

*🟡యోగం* :సాధ్యం రా08:22,

తదుపరి శుభం 

*🟡కరణం* :బవ 15:49:33

తదుపరి బాలువ 29:09,

తదుపరి కౌలువ.

*🟡వారం* :గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:40:09

🌞సూర్యాస్తమయం 18:06:01

🌞పగటి వ్యవధి 11:25:52

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:34:09

🌙చంద్రోదయం 12:17:30

🌙చంద్రాస్తమయం 25:00:48*

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు:అశ్వని

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

అశ్వని3పాదం"చొ"ఉ08:49

అశ్వని4పాదం"లా"ప03:35

భరణి1పాదం"లి"రా10:21

భరణి2పాదం"లు"రాతె05:07

🟡వర్జ్యం:ప11గం||16ని IIలనుండి01గంll02ని||ల వరకు.

తిరిగి రా02గం||18ని IIలనుండి04గం|05ని||ల వరకు.

🟡అమృతకాలం:-ఉ07గం||43ని IIలనుండి09గంll29ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||31ని IIలనుండి11గంll17ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||03ని IIలనుండి03గం|49ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🐊*మకరం*:రవి,బుధ,గురు,శని,ప08గం10ని 

*🍯కుంభం*:ప09గం51ని

 *🐟మీనం*:చంద్ర,ప11గం31ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప01గం18ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప03గం19ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: సా05గం31

*🦀కటకం*:,రా07గం43ని

*🦁సింహం*=రా09గం47ని

*🧛‍♀కన్య*:రా11గం49ని

*⚖తులా*:రా01గం56ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె04గం09ని

*🏹ధనుస్సు*:శుక్ర,రాతె06గం16ని

*🌻నేత్రం*:1, జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు

*⭐ దినస్థితి*:అమృతాయోగం  ప03గం35ని లవరకు, తదుపరి సిద్ధయోగం.

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* మేషలగ్నం ప11గంll31నిllల నుండి01గoll18ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*: .

కామెంట్‌లు