నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌹19-01-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి

🌹ఉత్తరాయణం,హేమంతఋతువు .

పుష్యమాసం/మకరమాసం/తై నెల06వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🛑తిథి*:శుద్ధ షష్టి ప10:58,

తదుపరి సప్తమి.

*🛑నక్షత్రం*: ఉత్తరాభాద్ర ప09:53,

తదుపరి రేవతి.

*🛑యోగం*: శివం సా06:46,

తదుపరి సిద్ధం.

*🛑కరణం*: తైతుల ప10:58,

తదుపరి గరజి రా12:02,

తదుపరి వణిజ.

*🛑వారం*:మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:40:02

🌞సూర్యాస్తమయం 18:04:59

🌞పగటి వ్యవధి 11:24:57

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:35:06

🌙చంద్రోదయం 11:05:41

🌙చంద్రాస్తమయం 23:28:48

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు:ఉత్తరాభాద్ర

      *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఉభాద్ర4పాదం"త్ర ''ప09:53

రేవతి1పాదం"దే"సా04:31

రేవతి2పాదం"దో "రా11:11

రేవతి3పాదం"చ"రాతె05:52

*🌹వర్జ్యం*:-రా12గం||02ని IIలనుండి 01గం||47నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ఉపూ05గం||43ని IIలనుండి07గం||27నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ09గం||00ని IIలనుండి 09గం||45నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||07ని IIలనుండి11గం||58నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐊మకరం*:రవి,బుధ,గురు,శని,ఉ08గం18ని 

*🍯కుంభం*:ప09గం59ని

*🐟మీనం*:చంద్రు,ప11గం39ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప01గం26ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప03గం27ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: సా05గం39

*🦀కటకం*:రా07గం51ని

*🦁సింహం*:రా09గం55ని

*🧛‍♀కన్య*:రా11గం57ని

*⚖తులా*:రా02గం04ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె04గం17ని

 *🏹ధనుస్సు*:శుక్ర,రాతె06గం24ని

🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:పడమర.

ల్🌻గురుస్థితి:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:అమృతయోగం  ఉ07గం36ని లవరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం .

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:మేష లగ్నం ప11గం||39ని IIనుండి01గంl|26ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*: పుష్య శుద్ధ  సప్తమి.

కామెంట్‌లు