నేటి పంచాంగం

 

*🌹12-01-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి

🌹దక్షిణాయణం,హేమంతఋతువు .

మార్గశిరమాసం/ధనూర్మాసం/మార్గళినెల28వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

🛑తిథి: చతుర్దశి ప12:22,

తదుపరి అమావాస్య.

🛑నక్షత్రం :మూల ఉ07:36,

తదుపరి పూర్వాషాఢ రాతె06:20

🛑యోగం :వ్యాఘాత రా02:46,

తదుపరి హర్షణం.

🛑కరణం :శకుని ప12:22,

  తదుపరి చతుష్పాద రా11:23,

తదుపరి నాగవం.

🛑వారం :మంగళవారము.

🌞సూర్యోదయం 06:39:01

🌞సూర్యాస్తమయం 18:01:10

🌞పగటి వ్యవధి 11:22:08

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:38:02

🌙చంద్రాస్తమయం 17:15:46

🌙చంద్రోదయం 30:38:01*

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు: మూల

      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

మూల4పాదం"భీ "ఉ07:36

పూషాఢ1పాదం"భూ"ప01:15

పూషాఢ2పాదం"ధా "సా06:56

పూషాఢ3పాదం"ఫా"రా12:37

పూషాఢ4పాదం"ఢా"రాతె06:20

🌹వర్జ్యం:-ఉపూ06గం||01ని IIలనుండి 07గం||33నిIIల వరకు.

తిరిగి సా04గం||50ని IIలనుండి06గం||23నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:రా02గం||07ని IIలనుండి03గం||40నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ09గం||00ని IIలనుండి 09గం||45నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||06ని IIలనుండి11గం||57నిIIల వరకు.

   🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

🏹ధనుస్సు:రవి,చంద్రు,శుక్ర,ఉ06గం52ని

🐊మకరం:బుధ,గురు,శని,ఉ08గం45ని 

🍯కుంభం:ప10గం27ని

🐟మీనం:ప12గం06ని

🐐మేషం=కుజ,ప01గం53ని

🐂వృషభం:,రాహు,ప03గం55ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: సా06గం07

🦀కటకం:రా08గం18ని

🦁సింహం:రా10గం22ని

🧛‍♀కన్య=రా12గం25ని

⚖తులా:రా02గం32ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె04గం44ని 

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఆకాశం.

ల్🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:అమృతయోగం  ఉ07గం36ని లవరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం .

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప10గం||27ని IIనుండి12గంl|06ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: మార్గశిర  బహుళ అమావాస్య.

కామెంట్‌లు