నేటి పంచాంగం

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌳🌳09-12-2020🌳🌳


శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |


బుధ పూజాం చకారయేత్ |


బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |


బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||


🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.


🌳 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌳కార్తీకమాసం.


🌳వృశ్చికమాసం,కార్తీక నెల 24వతేది.


   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲


🎾తిథి: బహుళ నవమి ప03:16,


తదుపరి దశమి.


🎾నక్షత్రం : ఉత్తరఫల్గుణి ప12:31,


తదుపరి హస్త.


🎾యోగం :ఆయుష్మాన్ రా10:42,


తదుపరి సౌభాగ్యం.


🎾కరణం : గర జి ప03:16


తదుపరి వణిజ రా02:06


తదుపరి విష్ఠి.


🎾వారం : బుధవారము


🌞సూర్యోదయం 06:24:29


🌞సూర్యాస్తమయం 17:43:54


🌞పగటి వ్యవధి 11:19:24


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:08


🌙చంద్రాస్తమయం 13:25:33


🌙చంద్రోదయం 25:47:44*


🌞సూర్యుడు జ్యేష్ఠ


🌙చంద్రుడు ఉత్తరఫల్గుణి


    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


ఉత్తర3పాదం"పా"ఉ06:53


ఉత్తర4పాదం"పీ"ప12:31


హస్త1పాదం"పు"సా06:08


హస్త2పాదం"ష"రా11:43


హస్త3పాదం"ణ"రాతె05:17


🎾వర్జ్యం:సా05గం||39నిIIలనుండి 07గంll09నిIIలవరకు.


☘అమృతకాలం:రా02గం||39నిIIలనుండి 04గంll09నిIIలవరకు..


🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||42నిIIలనుండి 12గంll27నిIIలవరకు.


   🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు ఉ07గం01ని


🏹ధనుస్సు:ప09గం08ని


🐊మకరం=గురు,శని,ప11గం02ని 


🍯కుంభం:ప12గం43ని


🐟మీనం:కుజ,ప02గం23ని


🐐మేషం=సా04గం10ని


🐂వృషభం:రాహు,రా06గం11ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా08గం23ని


 🦀కటకం:రా10గం35ని


🦁సింహం=రా12గం39ని


🧛‍♀కన్య:చంద్ర,రాతె02గం41ని


⚖తులా:శుక్ర,రాతె04గం48ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:దక్షిణం,పడమర.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:అమృతయోగం ప12:31,తదుపరి మరణయోగం.


   🌳🌴బుధవారం🌴🌳


రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .


యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .


గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు


వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.


🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳


పగలు రాత్రి


7-8 చంద్ర 7-8 శుక్ర


9-10 గురు 9-10 చంద్ర


12-1 శుక్ర 11-12గురు 


2-3 చంద్ర 2-3 శుక్ర


4 -5 గురు 4-5 చంద్ర.


🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱


ఉదయాత్పూర్వం: మద్యాహ్నం


1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర


1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ


2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర


3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని


4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు


5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ


6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య


7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర


8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ


9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర


🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని


1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య - రా గురు.


🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం


🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  


🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం


🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴


🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప11గం||02ని॥ నుండి 12గం|l43నిIIల వరకు.


🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.


🌳3. .శ్రాద్థ తిథి: కార్తీక బహుళ నవమి మరియు దశమి(తిథి ద్వయం) .


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


 


కామెంట్‌లు