నేటి పంచాంగం

🌹🌹08-12-2020🌹🌹


🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹


శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 


 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl


కుమారం శక్తిహస్తంl 


తం మంగళం ప్రాణమామ్యహంll


🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి


🌹దక్షిణాయణం,శరదృతువు .


కార్తీకమాసం/వృశ్చికమాసం/కార్తీకనెల16వతేది.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹


🛑తిథి: బహుళ అష్టమి సా05:16,


తదుపరి నవమి.


🛑నక్షత్రం: పుబ్బ ప01:46,


తదుపరి ఉత్తర.


🛑యోగం: ప్రీతి రా01:40,


తదుపరి ఆయుష్మాన్.


🛑కరణం: కౌలవ సా05:16,


తదుపరి తైతుల రాతె04:20,


తదుపరి గరజి.


🛑వారం మంగళవారము


🌞సూర్యోదయం 06:23:56


🌞సూర్యాస్తమయం 17:43:33


🌞పగటి వ్యవధి 11:19:37


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:40:55


🌙చంద్రాస్తమయం 12:42:20


🌙చంద్రోదయం 24:52:25*


🌞సూర్యుడు:జ్యేష్ఠ


🌙చంద్రుడు:పూర్వఫల్గుణి


⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


పుబ్బ3పాదం"టీ"ఉ08:00


పుబ్బ4పాదం"టు"ప01:46


ఉత్తర1పాదం"టె"రా07:30


ఉత్తర2పాదం"టో"రా01:12


🌹వర్జ్యం:-సా05గం||50ని IIలనుండి 07గం||21నిIIల వరకు.


🌹అమృతకాలం:ఉపూ04గం||50ని IIలనుండి06గం||22నిIIల వరకు..


తిరిగి రాతె02గం||59ని IIలనుండి04గం||07నిIIల వరకు.


🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ08గం||41ని IIలనుండి 09గం||26నిIIల వరకు.


తిరిగి రా10గం||47ని IIలనుండి11గం||38నిIIల వరకు.


   🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు,,ఉ07గం05ని 


🏹ధనుస్సు:ప09గం12ని


🐊మకరం:గురు,శని,ప11గం06ని 


🍯కుంభం:ప12గం47ని


🐟మీనం:కుజ,ప02గం27ని


🐐మేషం=సా04గం14ని


🐂వృషభం:,రాహు,రా06గం15ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా08గం27


🦀కటకం:చంద్రురా10గం39ని


🦁సింహం=రాతె12గం43ని


🧛‍♀కన్య=రాతె02గం45ని


⚖తులా:శుక్ర,రాతె04గం52ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:దక్షిణం,తూర్పు.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం ప01గం46ని లవరకు,తదుపరి అమృతయోగం .


    🌹 మంగళవారం🌹


🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.


🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .


🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .


🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)


తూర్పు శుభం.


🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺


పగలు రాత్రి


8-9 శుక్ర 7-8 గురు


10-11 చంద్ర 10-11 శుక్ర


12-1 గురు 12-1 చంద్ర


3-4 శుక్ర 2-3 గురు


5-6 చంద్ర 5-6 శుక్ర


🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺


6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని


7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు


8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ


9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య


🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర


1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.


1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య


1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,


2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ


3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర


4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని


5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.


🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం


🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  


🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.


🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప11గం||06ని IIనుండి12గంl|47ని IIలవరకు,శుభం


2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల


వరకు.


🌹3. శ్రాద్దతిథి: కార్తీక బహుళ అష్టమి.


కామెంట్‌లు