నేటి పంచాంగం

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🙏🏿🌻24 -12-2020🌻🙏🏿

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻దక్షిణాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻మార్గశిరమాసం.

🌻మార్గళినెల/ధనుర్మాసం 09వతేది.

    🌻🌻 పంచాంగం🌻🌻

🟡తిథి:శుద్ధ దశమి రా11:16,

తదుపరి ఏకాదశి.

🟡నక్షత్రం :అశ్వని పూర్తి (శుక్రవారం ఉ07:35).

🟡యోగం: పరిఘ ప01:39,

తదుపరి శివం.

🟡కరణం :తైతుల ప09:57,

తదుపరి గరజి రా 11:16,

తదుపరి వణిజ.

🟡వారం గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:32:21

🌞సూర్యాస్తమయం 17:50:35

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:13

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:42:14

🌙చంద్రోదయం 13:44:05

🌙చంద్రాస్తమయం 26:21:05*

🌞సూర్యుడు: మూల

🌙చంద్రుడు:అశ్వని

⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

అశ్వని1పాదం"చు"ప11:17

అశ్వని2పాదం"చె"సా06:03

అశ్వని3పాదం"చొ "రా12:49

🟡వర్జ్యం:రాతే03గం||55ని IIలనుండి05గంll41ని||ల వరకు.

🟡అమృతకాలం:-రా12గం||23ని IIలనుండి02గంll09ని||ల వరకు ,.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||20ని IIలనుండి11గంll05ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప02గం||49ని IIలనుండి03గం|33ని||ల వరకు.

   🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ08గం08ని

🐊మకరం=గురు,శని,ప10గం01ని 

🍯కుంభం:ప11గం43ని

 🐟మీనం:కుజ,చంద్ర,ప01గం22ని

🐐మేషం=ప03గం09ని

వృషభం=రాహు,సా05గం11ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా07గం23

🦀కటకం:,రా09గం34ని

🦁సింహం=రా11గం38ని

🧛‍♀కన్య=రా01గం40ని

⚖తులా:రాతె03గం48ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,రాతె06గం00ని

🌻నేత్రం:1, జీవం:0.

🌻యోగిని:భూమి.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

     🌻🌻గురువారం🌻🌻

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు రాత్రి

6 -7 గురు 6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర 8-9 గురు

11-12 చంద్ర 11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు 1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర 3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

🌻1.అభిజిత్ లగ్నం మీనలగ్నం ప11గంll43నిllల నుండి01గoll22ని॥వరకు.

🌻2. గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

🌻3. శ్రార్దతిథి:మార్గశిర శుద్ధ దశమి.

కామెంట్‌లు