నేటి పంచాంగం

 

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


💐🌹🌌26- 12- 2020🌌🌹💐

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు..

చాంద్రమానం:మార్గశిరమాసం,

సౌరమానం:ధనూర్మాసం,మార్గళి నెల 11.

   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌

🔵తిథి: ద్వాదశి రాతె04:17,

తదుపరి త్రయోదశి.

🔵నక్షత్రం: భరణి ప10:34,

తదుపరి కృత్తిక.

🔵యోగం: సిద్ధ ప03:23,

తదుపరి సాధ్యం.

🔵కరణం బవ ప03:08,

తదుపరి బాలువ రాతె04:17,

తదుపరి కౌలువ.

🔵వారం శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:33:17

🌞సూర్యాస్తమయం 17:51:39

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:21

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:42:04

🌙చంద్రోదయం 14:59:27

🌙చంద్రాస్తమయం 27:56:46*

🌞సూర్యుడు:మూల

🌙చంద్రుడు:భరణి

⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

భరణి4పాదం"లొ"ప10:34

కృత్తిక1పాదం"అ"సా05:17

కృత్తిక2పాదం"ఇ"రా11:58

🔵వర్జ్యం:రా12గం14ని నుండి02గం 00ని వరకు.

🔵అమృతకాలం:ఉపూ05గం39ని నుండి07గం25ని వరకు.

🔵దుర్ముహూర్తం:ఉ06గం38ని నుండి08గం07ని వరకు.

🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ08గం00ని

🐊మకరం:గురు,శని,ప09గం53ని 

🍯కుంభం:ప11గం35ని

🐟మీనం:ప01గం14ని

🐐మేషం:చంద్ర,కుజ,ప03గం01ని

🐂వృషభం=రాహు,రా05గం03ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా07గం15ని

🦀కటకం:రా09గం26ని

🦁సింహం=రా11గం30ని

🧛‍♀కన్య=రా01గం32ని

⚖తుల:,తె03గం40ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,ఉ05గం52ని 

🌻నేత్రం:1,జీవం:1.

🌻యోగిని:ఉత్తరం.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం ప10:34వరకు,తదుపరి అమృతయోగం.

       🌌శనివారం🌌

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         🌌హారాచక్రం🌌

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు రాత్రి

7-8 గురు 7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర 9-10గురు

12-1 చంద్ర 12-1శుక్ర

2-3 గురు 2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర 4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం

కుంభ లగ్నం 11గంl35ని॥నుండి 01గం||14నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3. శ్రాద్ద తిథి: శుద్ధ ద్వాదశి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు