నేటి పంచాంగం

 

"పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి"

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🙏🏿🌻31 -12-2020🌻🙏🏿

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻దక్షిణాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻మార్గశిరమాసం.

🌻మార్గళినెల/ధనుర్మాసం 16వతేది.

    🌻🌻 పంచాంగం🌻🌻

🟡తిథి: ప్రథమ ఉ09:29,

తదుపరి విదియ.

🟡నక్షత్రం: పునర్వసు రా07:47,

తదుపరి పుష్యమి.

🟡యోగం ఐంద్రం ప02:50,

తదుపరి వైధృతి.

🟡కరణం: కౌలువ ఉ09:29,

తదుపరి తైతుల రా09:34,

తదుపరి గరజి.

🟡వారం గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:35:23

🌞సూర్యాస్తమయం 17:54:23

🌞పగటి వ్యవధి 11:18:59

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:23

🌙చంద్రాస్తమయం 07:28:34

🌙చంద్రోదయం 19:05:06

🌞సూర్యుడు:పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు: పునర్వసు

     ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

పునర్వసు2పాదం"కో"ఉ07:24

పునర్వసు3పాదం"హా"ప01:37

పునర్వసు4పాదం"హీ"రా07:47

పుష్యమి1పాదం"హు"రా01:56

🟡వర్జ్యం:ఉ07గం||33ని IIలనుండి09గంll12ని||ల వరకు.

తిరిగి తె04గం||09ని IIలనుండి05గం|47ని||ల వరకు.

🟡అమృతకాలం:-సా05గం||31ని IIలనుండి07గంll10ని||ల వరకు ,.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||24ని IIలనుండి11గంll08ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప02గం||52ని IIలనుండి03గం|37ని||ల వరకు.

   🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡

🏹ధనుస్సు:రవి,బుధ,ఉ07గం40ని

🐊మకరం=గురు,శని,ప09గం33ని 

🍯కుంభం:ప11గం15ని

 🐟మీనం:ప12గం54ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం41ని

వృషభం:రాహు,సా04గం43ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: చంద్ర,రా06గం55

🦀కటకం:,రా09గం06ని

🦁సింహం=రా11గం10ని

🧛‍♀కన్య=రా01గం12ని

⚖తులా:రాతె03గం20ని

🦂వృశ్చికం:శుక్ర,కేతు,రాతె05గం32ని

🌻నేత్రం:2, జీవం:1.

🌻యోగిని:పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు

⭐ దినస్థితి:అమృతయోగం పూర్తి.

     🌻🌻గురువారం🌻🌻

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు రాత్రి

6 -7 గురు 6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర 8-9 గురు

11-12 చంద్ర 11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు 1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర 3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

🌻1.అభిజిత్ లగ్నం మీనలగ్నం ప11గంll15నిllల నుండి12గoll54ని॥వరకు.

🌻2. గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

🌻3. శ్రార్దతిథి:మార్గశిర బహుళ విదియ .

కామెంట్‌లు