నేటి పంచాంగం

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🙏🏿🌻10 -12-2020🌻🙏🏿


🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll


🌻దక్షిణాయణం.


🌻శరదృతువు


🌻కార్తీకమాసం.


🌻కార్తీక నెల/వృశ్చిక మాసం25వతేది.


    🌻🌻 పంచాంగం🌻🌻


🟡తిథి: బహుళ దశమి ప12:50,


తదుపరి ఏకాదశి.


🟡నక్షత్రం: హస్త ప10:50,


తదుపరి చిత్త.


🟡యోగం: సౌభాగ్యం రా07:23,


తదుపరి శోభనం.


🟡కరణం విష్టి ప12:50


తదుపరి బవ రా11:29,


తదుపరి కౌలువ.


🌞సూర్యోదయం 06:25:03


🌞సూర్యాస్తమయం 17:44:16


🌞పగటి వ్యవధి 11:19:12


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:41:20


🌙చంద్రాస్తమయం 14:09:13


🌙చంద్రోదయం 26:44:25*


  ⭐నక్షత్రం పాదవిభజన⭐


హస్త4పాదం''ఠ" ప10:50


చిత్ర2పాదం సా04:21


చిత్ర3పాదం"పో "రా09:51


చిత్ర4పాదం"రా"రాతె03:18


🟡వర్జ్యం:ప03గం||46ని IIలనుండి05గంll16ని||ల వరకు.


🟡అమృతకాలం:-రా12గం||44ని IIలనుండి02గంll14ని||ల వరకు ,.


🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||13ని IIలనుండి10గంll58ని||ల వరకు ,


తిరిగి ప02గం||42ని IIలనుండి03గం|27ని||ల వరకు.


   🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు,ఉ06గం57ని


🏹ధనుస్సు:ప09గం04ని


🐊మకరం=గురు,శని,ప10గం58ని 


🍯కుంభం:ప12గం39ని


 🐟మీనం:కుజ,ప02గం19ని


🐐మేషం=సా04గం06ని


వృషభం=రాహు,సా06గం07ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: చంద్ర,రా08గం19


🦀కటకం:,రా10గం31ని


🦁సింహం=రా12గం35ని


🧛‍♀కన్య=చంద్ర,రాతె02గం37ని


⚖తులా:శుక్ర,రాతె04గం44ని


🌻నేత్రం:2, జీవం:1/2.


🌻యోగిని:దక్షిణం.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.


     🌻🌻గురువారం🌻🌻


🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.


🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.


🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.


రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.


🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,


   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀


పగలు రాత్రి


6 -7 గురు 6-7 చంద్ర


9-10 శుక్ర 8-9 గురు


11-12 చంద్ర 11-12 శుక్ర


1 - 2 గురు 1 -2 చంద్ర


4-5 శుక్ర 3-4 గురు


    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻


6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర


7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని


8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు


9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ


🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య


⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర


1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ


1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య


2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర


3⃣ -4⃣మ సూర్య | తె బుధ


4⃣ -5⃣సా శుక్ర | తె చంద్ర


5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని


🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ


బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,


సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.


విశేషం: 


🌻1.అభిజిత్ లగ్నం కుంభలగ్నం ప10గంll58నిllల నుండి12గoll39ని॥వరకు.


🌻2. గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.


🌻3. శ్రార్దతిథి: కార్తీక బహుళ ఏకాదశి.


కామెంట్‌లు