నేటి పంచాంగం

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌳🌳02-12-2020🌳🌳


శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |


బుధ పూజాం చకారయేత్ |


బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |


బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||


🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.


🌳 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌳కార్తీకమాసం.


🌳వృశ్చికమాసం,కార్తీక నెల 17వతేది.


   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲


🎾తిథి: బహుళ ద్వితీయ 06:21,


తదుపరి తదియ.


🎾నక్షత్రం :మృగశిర ప10:36,


తదుపరి ఆరుద్ర.


🎾యోగం :సాధ్యం ప11:13,


తదుపరి శుభం.


🎾కరణం :గరజి సా06:21,


తదుపరి వణిజ.


🎾వారం :బుధవారము 


🌞సూర్యోదయం 06:20:37


🌞సూర్యాస్తమయం 17:41:50


🌞పగటి వ్యవధి 11:21:13


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:39:19


🌙చంద్రాస్తమయం 07:47:53


🌙చంద్రోదయం 19:22:35


🌞సూర్యుడు: అనూరాధ


🌙చంద్రుడు: నక్షత్రం మృగశిర


      ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


మృగశిర4పాదం"కీ "ప10:36


ఆరుద్ర1పాదం"కు"సా05:05


ఆరుద్ర2పాదం"ఘ"రా11:31


ఆరుద్ర3పాదం"ఞ"రాతె05:56


🌳వర్జ్యం:సా06గం||58నిIIలనుండి 08గంll40నిIIలవరకు.


☘అమృతకాలం:రా12గం||52నిIIలనుండి 02గంll34నిIIలవరకు..


🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||39నిIIలనుండి 12గంll24నిIIలవరకు.


   🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు ఉ07గం28ని


🏹ధనుస్సు:ప09గం36ని


🐊మకరం=గురు,శని,ప11గం29ని 


🍯కుంభం:ప01గం11ని


🐟మీనం:కుజ,ప02గం50ని


🐐మేషం=సా04గం37ని


🐂వృషభం:చంద్ర,రాహు,రా06గం39ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా08గం51ని


 🦀కటకం:రా11గం02ని


🦁సింహం=రా01గం06ని


🧛‍♀కన్య=రాతె03గం09ని


⚖తులా:శుక్ర,రాతె05గం16ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1.


🌻యోగిని:ఉత్తరం,పడమర.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.


   🌳🌴బుధవారం🌴🌳


రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .


యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .


గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు


వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.


🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳


పగలు రాత్రి


7-8 చంద్ర 7-8 శుక్ర


9-10 గురు 9-10 చంద్ర


12-1 శుక్ర 11-12గురు 


2-3 చంద్ర 2-3 శుక్ర


4 -5 గురు 4-5 చంద్ర.


🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱


ఉదయాత్పూర్వం: మద్యాహ్నం


1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర


1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ


2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర


3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని


4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు


5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ


6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య


7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర


8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ


9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర


🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని


1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య - రా గురు.


🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం


🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  


🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం


🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴


🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప11గం||25ని॥ నుండి 01గం|l07నిIIల వరకు.


🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.


🌳3. .శ్రాద్థ తిథి: కార్తీక బహుళ విదియ .


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


కామెంట్‌లు