కర్తవ్యం

 


నేటి ప్రముఖ సినీ గేయ రచయిత శ్రీ చంద్రబోస్ నేటి సమాజంలో మన కర్తవ్యం గురించి ఆచరించ వలసిన విధి విధానాల గురించి ఆత్మస్థైర్యంతొ ఎలా ముందుకు పోవాలో చాలా చక్కగా గేయ రూపంలో వివరించారు. వినండి ఆ మాధురిమను ఆస్వాదించండి

చంద్రబోస్ గారి గేయం


కామెంట్‌లు