నేటి పంచాంగం

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 


💐🌹🌌05- 12- 2020🌌🌹💐


🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵


శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|


 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |


ఛాయామార్తాండసంభూతంl


 తం నమామి శనైశ్చరం||


🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||


🌌దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


చాంద్రమానం:కార్తీకమాసం,


సౌరమానం:వృశ్చికమాసం,కార్తీక 20.


   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌


🔵తిథి: బహుళ పంచమి రా08:09,


తదుపరి షష్ఠి.


🔵నక్షత్రం : పుష్యమి ప02:26,


తదుపరి ఆశ్లేషా.


🔵యోగం :బ్రహ్మం ఉ09:32,


తదుపరి ఐంద్రం.


🔵కరణం : కౌలవ ఉ08:10,


తదుపరి తైతుల రా08:09,


తదుపరి గరజి.


🔵వారం శనివారము


🌞సూర్యోదయం 06:22:16


🌞సూర్యాస్తమయం 17:42:37


🌞పగటి వ్యవధి 11:20:21


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:40:12


🌙చంద్రాస్తమయం 10:24:25


🌙చంద్రోదయం 22:06:49


🌞సూర్యుడు:జ్యేష్ఠ


🌙చంద్రుడు: పుష్యమి


  ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


పుష్యమి3పాదం"హో"ఉ08:17


పుష్యమి4పాదం"డ"ప02:26


ఆశ్లేష1పాదం"డీ"రా08:34


ఆశ్లేష2పాదం"డు"రా02:39


🔵వర్జ్యం:రా01గం18ని లనుండి02గం53ని లవరకు.


🔵అమృతకాలం:ఉపూ06గం06ని నుండి07గం 44ని వరకు.


🔵దుర్ముహూర్తం:ఉ06గం26ని నుండి07గం56 ని వరకు.


🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌


🦂వృశ్చికం:రవి,బుధ,కేతు,ఉ07గం16ని 


🏹ధనుస్సు:ప09గం24ని


🐊మకరం:గురు,శని,ప11గం18ని 


🍯కుంభం:ప12గం59ని


🐟మీనం:కుజ,ప02గం38ని


🐐మేషం:సా04గం26ని


🐂వృషభం=రాహు,రా06గం27ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా08గం39ని


🦀కటకం:చంద్ర,రా10గం50ని


🦁సింహం=రా12గం54ని


🧛‍♀కన్య=రాతె02గం57ని


⚖తుల:శుక్ర,తె05గం04ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1.


🌻యోగిని:భూమి.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం ప02:26 వరకు,తదుపరి మరణయోగం.


       🌌శనివారం🌌


🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు


🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,


🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.


🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు


దక్షిణం శుభ ఫలితం.


         🌌హారాచక్రం🌌


 🌌శుభ హారలు🌌


పగలు రాత్రి


7-8 గురు 7-8 చంద్ర


10-11 శుక్ర 9-10గురు


12-1 చంద్ర 12-1శుక్ర


2-3 గురు 2-3 చంద్ర


5-6 శుక్ర 4-5గురు


6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ


7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర


8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని


9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు


🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ


⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య


12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు


1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ


2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య


3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర


4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ


5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర


🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం


🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం


🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం


🌌అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం


ప11గంll18ని॥నుండి 12గం||59నిll ల వరకు.


🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం చాలాశ్రేష్టం.


సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.


🌌3. శ్రాద్ద తిథి: కార్తీక బహుళ పంచమి.


 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌


కామెంట్‌లు