నేటి పంచాంగం


🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼


లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |


దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |


 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ


బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |


త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌼ఆశ్వయుజమాసం


తులామాసం/అల్పిశి నెల28వతేది.


   🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼


🌼తిథి:బహుళ త్రయోదశి సా04గంll08నిllలవరకు,తదుపరి చతుర్దశి.


 🌼వారం: శుక్రవారం,భృగువాసరే.


🌼నక్షత్రం:చిత్త రా10గంll28నిllలవరకు,తదుపరి స్వాతి.


🌼యోగం: ప్రీతి ప11గం||16ని IIలవరకు,తదుపరి ఆయుష్మాన్.


🌼కరణం: వణిజ సా04గంll08నిllలవరకు, తదుపరి భద్ర రాతె02గంll57ని లవరకు, తదుపరి శకుని.


🌼వర్జ్యం:ఉ07గంll


33నిIIలనుండి 09గంll02నిIlలవరకు.


తిరిగి :రాతె03గం||41నిllల నుండి05గం|l10నిIIలవరకు.


🌼అమృతకాలం:సా04గంll


30నిIIలనుండి 05గంll59నిIlలవరకు.


🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ08గంll


21నిIIలనుండి 09గంll06నిIlలవరకు.


తిరిగి :ప12గం||06నిllల నుండి12గం|l51నిIIలవరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:11:11


🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:38


🌞పగటి వ్యవధి 11:29:27


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:30:57


🌙చంద్రాస్తమయం 16:18:09


🌙చంద్రోదయం 29:00:54*


🌞సూర్యుడు:విశాఖ


🌙చంద్రుడు:చిత్ర


   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


చిత్త1పాదం"పే"ఉ07:12


చిత్త2పాదం"పో"ప12:30


చిత్త3పాదం"రా"సా05:48


చిత్త4పాదం"రీ"రా11:04


స్వాతి1రూ"రాతె04:21


🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌼


⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ06గం21ని


🦂వృశ్చికం:కేతు,ఉ08గం35ని 


🏹,ధనుస్సు:గురు,ప10గం43


🐊మకరం=శని,ప12గం34ని 


🍯కుంభం:ప02గం13ని


🐟మీనం:కుజ,ప03గం50ని


🐐మేషం=సా05గం35ని


🐂వృషభం=రాహు,రా07గం35ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా09గం47ని


🦀కటకం:రా11గం59ని


🦁సింహం=రాతె02గం06ని


🧛‍♀కన్య=చంద్ర,శుక్ర,రాతె04గం11ని


🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు.


🌻గురుస్థితి:.పడమర.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.


  🌼🌼శుక్రవారం🌼🌼


🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,


🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,


🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.


🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం


🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼


పగలు రాత్రి


6-7 శుక్ర 8-9 శుక్ర


8-9 చంద్ర 10-11 చంద్ర


10-11గురు 12-1 గురు


1-2 శుక్ర 3-4 శుక్ర


3-4 చంద్ర 5 - .6 చంద్ర


5-6 గురు


      🌼హారాచక్రం🌼


6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ


7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య


8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .


9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ


🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర


⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని


12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ


1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర


2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని


3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు


4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ


5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య


🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.


    విశేషం


🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మకరలగ్నం ప10గం43ని॥లనుండి12గం|34ని॥ల వరకు.


🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.


🌼3.శ్రాద్దతిథి:ఆశ్వయుజ బహుళ త్రయోదశి.


🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి


కామెంట్‌లు