నేటి పంచాంగం


🌹🌹29-11-2020🌹🌹


        🌹సూర్య ప్రార్థన🌹


శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl


సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll


తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl


సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


🌹సూర్య నమస్కారంతో ఆయుఃఆరోగ్యాలుకలుగుతాయి.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 


🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||


దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


 🛑చాంద్రమానం:కార్తీకమాసం,


🛑సౌరమానం:వృశ్చిక/కార్తీక 14


     🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹


🛑తిథి:శుద్ధ చతుర్దశి ప 12:47,


తదుపరి పౌర్ణమి.


🛑నక్షత్రం: కృత్తిక రాతె06:02,


తదుపరి రోహిణి.


🛑యోగం: పరిఘ ప10:07,


శివం.


🛑కరణం వణిజ ప12:47,


తదుపరి విష్టి రా01:55,


తదుపరి బవ.


🛑వారం :ఆదివారము


🌞సూర్యోదయం 06:18:59


🌞సూర్యాస్తమయం 17:41:12


🌞పగటి వ్యవధి 11:22:13


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:38:19


🌙చంద్రోదయం 17:02:29


🌙చంద్రాస్తమయం 30:03:23


🌞సూర్యుడు:అనూరాధ


🌙చంద్రుడు:కృత్తిక.


    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


కృత్తిక1పాదం"అ"ప10:00


కృత్తిక2పాదం"ఇ"04:41


కృత్తిక3పాదం"ఉ"రా11:22


కృత్తిక4పాదం"ఎ"రాతె06:02


🌹వర్జ్యం:సా04గం||53నిIIల నుండి 06గం||38నిIIల వరకు.


🌹అమృతకాలం:రాతె03గం||27నిIIల నుండి 05గం||13నిIIల వరకు..


🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||09నిIIల నుండి 04గం||54నిIIల వరకు.


     🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹


🦂వృశ్చికం:రవి,కేతు,ఉ07గం40ని 


🏹ధనుస్సు:ప09గం48ని


🐊మకరం:గురు,శని,ప11గం41ని 


🍯కుంభం:ప01గం23ని


🐟మీనం:కుజ,ప03గం02ని


🐐మేషం:చంద్ర,సా04గం49ని


🐂వృషభం:రాహు,రా06గం51ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా09గం03


🦀కటకం:రా11గం14ని


🦁సింహం=రాతె01గం18ని


🧛‍♀కన్య=రాతె03గం20ని


⚖తులా:బుధ,శుక్ర,రాతే05గం28ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:1.


🌻యోగిని:దక్షిణం, పడమర.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం పూర్తి.


   🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹


🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,


🌹యమగండం:మ12గం||ల


 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,


🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.


🌹వారశూల:పడమరదోషం


(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.


         🌹హారాచక్రం🌹


పగలు రాత్రి


7-8 శుక్ర 6-7గురు


9-10 చంద్ర 9-10 శుక్ర


11-12గురు 11-12చంద్ర


2-3 శుక్ర 1 -2గురు,


4-5 చంద్ర 4-5 శుక్ర


6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు


7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ


8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య


9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర


🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ


⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర


12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర


1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ


2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర


3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని


4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు


5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ


🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.


🌹విశేషం


🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప11గం||41॥నుండి01గం||23నిII వరకు .


 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.


🌹3. శ్రాద్దతిథి:శుద్ధ చతుర్దశి.


కామెంట్‌లు