జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర కాకతీయ రీజియన్ ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ భాస్కరరావు గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. వీరు ఇలాంటి జన్మదినదినాలు ఎన్నో జరుపు కోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభిలశిస్తున్నవి. 


కామెంట్‌లు