పెళ్ళి రోజు శుభాకాంక్షలు


అవోపా హైదరాబాద్ పూర్వ అధ్యక్షుడు సి.ఏ బిజినెపల్లి చక్రపాణి దంపతులకు వివాహ వార్షిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. దంపతులిద్దరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఇలాంటి పెళ్ళి రోజులెన్నో జరుపు కోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభిలశిస్తూన్నవి. 


 


కామెంట్‌లు