నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ


శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌳🌳04-11-2020🌳🌳


శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |


బుధ పూజాం చకారయేత్ |


బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |


బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||


🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.


🌳 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌳ఆశ్వయుజమాసం.


🌳తులామాసం,అల్పిశి నెల 19వతేది.


   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲


🌴తిథి:బహుళ చవితి రా01గంll45నిllలవరకు,తదుపరి పంచమి.


🌴వారం: బుధవారం,సౌమ్యవాసరే.


🌴నక్షత్రం:మృగశిర రా02గం36ని లవరకు తదుపరి ఆరుద్ర.


🌴యోగం:శివం రాతె05గం||42ని|| వరకు,తదుపరి సిద్ధం.


🌴కరణం:బవ ప01గం11ని లవరకు, తదుపరి బాలువ రా01గం45ని లవరకు, తదుపరి కౌలువ.


🌳వర్జ్యం:ఉ06గం||54నిIIలనుండి08గంll37నిIIలవరకు.


☘అమృతకాలం:సా05గం||11నిIIలనుండి06గంll54నిIIలవరకు..


🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||22నిIIలనుండి 12గంll07నిIIలవరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:07:47


🌞సూర్యాస్తమయం 17:42:27


🌞పగటి వ్యవధి 11:34:39


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:25:40


🌙చంద్రాస్తమయం 08:59:17


🌙చంద్రోదయం 20:35:23


🌞సూర్యుడు:స్వాతి


🌙చంద్రుడు:మృగశిర


   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


మృగశిర1పాదం"వే"ఉ09:06


మృగశిర2పాదం"వో"ప03:42


మృగశిర3పాదం"కా "రా10:16


మృగశిర4పాదం"కీ"రాతె04:49


🌳లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌳


⚖తులా:రవి,బుధ,ఉ06గం57ని


🦂వృశ్చికం:కేతుప09గం11ని


🏹ధనుస్సు:గురు,ప11గం18ని


🐊మకరం=శని,ప01గం10ని 


🍯కుంభం:ప02గం49ని


🐟మీనం:కుజ,సా04గం25ని


🐐మేషం=సా06గం10ని


🐂వృషభం=చంద్ర,రాహు,రా08గం10ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా10గం23ని


 🦀కటకం:రా12గం35ని


🦁సింహం=రాతే02గం42ని


🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం47ని


🌻నేత్రం:2,జీవం:0.


🌻యోగిని:ఆకాశం.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం పూర్తి.


   🌳🌴బుధవారం🌴🌳


రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .


యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .


గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు


వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.


🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳


పగలు రాత్రి


7-8 చంద్ర 7-8 శుక్ర


9-10 గురు 9-10 చంద్ర


12-1 శుక్ర 11-12గురు 


2-3 చంద్ర 2-3 శుక్ర


4 -5 గురు 4-5 చంద్ర.


🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱


ఉదయాత్పూర్వం: మద్యాహ్నం


1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర


1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ


2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర


3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని


4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు


5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ


6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య


7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర


8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ


9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర


🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని


1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య - రా గురు.


🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం


🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  


🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం


🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴


🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మకర లగ్నం ప11గం||18ని॥ నుండి 01గం|l10నిIIల వరకు.


🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.


🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:బహుళ చవితి తిథి.


🌳4.సంకటహర చతుర్థి.


  🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి


🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳


దిన ఫలాలు త్వరలో.... 


కామెంట్‌లు