ధరణి పోర్టల్ లో మీ భూమి వివరాలు చూడడం ఎలా?

 


ఈ క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి ధరణి పోర్టల్ లో మీ భూమి వివరాలు చూడడం ఎలాగో తెలుసుకోండి.


ధరణి పోర్టల్ లో మీ భూమి వివరాలు చూడండికామెంట్‌లు