నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ


🌼🌼23-11-2020🌼🌼


___________________ __


🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳


        ☘ శివ స్తుతి☘


శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర


గురుం,


వందే జగత్కారణం,


వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,


వందే పశూనాం పతిం,


వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,


వందే ముకుంద ప్రియం,


వందే భక్త జనాశ్రయం చ,


వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼🌼 పంచాంగం🌼🌼


🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం


🌼 దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


🌼 కార్తీకమాసం.


🌼సౌరమానం:వృశ్చిక మాసం,కార్తీకనెల08వతేది.


🌼తిథి:శుద్ధ నవమి రా12:31,తదుపరి దశమి.


🌼నక్షత్రం: శతభిషం ప01:03,తదుపరి


 పూర్వాభాద్ర.


🌼యోగం :హర్షణ రాతె06:07


🌼కరణం: బాలవ ప11:37:02,


తదుపరి కౌలవ రా12:31,


తదుపరి తైతుల.


🌼వారం సోమవారము


🌼వర్జ్యం:రా11గం14నిలనుండి 12గం56ని లవరకు.


🌼అమృతకాలం:ఉ08గం50నిలనుండి 10గం31ని లవరకు.


🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//21ని//లనుండి 01గం//07ని//లవరకు.


తిరిగి02గం//37ని// ల నుండి 03గం//23ని//ల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:15:50


🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:25


🌞పగటి వ్యవధి 11:24:34


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:35:55


🌙చంద్రోదయం 13:21:34


🌙చంద్రాస్తమయం 25:23:27*


🌞సూర్యుడు :అనూరాధ


🌙చంద్రుడు :శతభిషం


    ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


శతభిషం3పాదం"సీ"ఉ06:31


శతభిషం4పాదం"సూ"ప01:03


పూర్వభాద్ర1పాదం"సే"రా07:37


పూర్వభాద్ర2పాదం"సో"రా02:13


🌼లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితిల🌼


🦂వృశ్చికం:రవి,కేతు,ఉ08గం04ని 


🏹ధనుస్సు:


ప10గం11ని


🐊మకరం:గురు,శని,ప12గం05ని 


🍯కుంభం;చంద్ర,ప01గం46ని


🐟మీనం:కుజ,ప03గం26ని


🐐మేషం= సా05గం13ని


🐂వృషభం:రాహు,రా07గం14ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా09గం26


🦀కటకం:రా11గం38ని


🦁సింహం=రాతె01గం42


🧛‍♀కన్య=రాతే03గం44ని


⚖తులా:శుక్ర,బుధ,రాతె05గం51ని


🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:ఆకాశం.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


ప్⭐ దినస్థితి: సిద్ధయోగం ప01గం03ని,తదుపరి మరణయోగం.


           🌼సోమవారం🌼


🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,


🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,


🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.


🌼వారశూల:తూర్పుదోషం


(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.


🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼


పగలు రాత్రి


6-7 చంద్ర 6-7 శుక్ర


8-9 గురు 8-9 చంద్ర


11-12 శుక్ర 10-11 గురు


1-2 చంద్ర 1-2 శుక్ర


3-4 గురు 3-4 చంద్ర


- - - - - - - 5-6 గురు


         🌼హారాచక్రం🌼


6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర


7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ


8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర


9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని


🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు


⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ


12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని


1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు


2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ


3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,


4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర


5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ


🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం


🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం


🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం


        🌼విశేషం:🌼


🌼1.అభిజత్లగ్నం:కుంభలగ్నం ప12గం||05ని IIలనుండి 01గం||46ని॥ల వరకు.


🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.


🌼3. శ్రాద్దతిథి:కార్తీక శుద్ధ నవమి.


 


"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏


కామెంట్‌లు