నేటి పంచాంగం దినసరి రాశి ఫలాలతొ


🌻🌻


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 


💐🌹🌌24- 10- 2020🌌🌹💐


🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵


శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|


 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |


ఛాయామార్తాండసంభూతంl


 తం నమామి శనైశ్చరం||


🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||


🌌దక్షిణాయణం,శరదృతువు.


నిజ ఆశ్వయుజమాసం,తులా మాసం అల్పిశి నెల08వ తేది.


   🌌🌌పంచాంగం🌌🌌


🌌తిథి:శుద్ధ అష్టమి ప 11గం||17ని॥ల వరకు,తదుపరి నవమి.


🌌వారం: శనివారం,స్థిరవాసరే.


🌌నక్షత్రం:ఉత్తరాషాడ ఉ06గంll33నిllల వరకు,తదుపరి శ్రవణం.


🌌యోగం:ధృతి ఉ07గంll01ని IIలవరకు తదుపరి శూలం రాతె05గం41ని లవరకు, తదుపరి గండం.


🌌కరణం:బవ ప11గం17ని లవరకు,తదుపరి బాలువ రా08గం15ని లవరకు తదుపరి కౌలువ.


🌌వర్జ్యం:ప10గం36ని లనుండి 12గం13ని లవరకు.


🌌అమృతకాలం:రా08గం19ని లనుండి 09గం56ని లవరకు


🌌దుర్ముహూర్తం:ఉపూ05గం||59నిIIల నుండి 07గంll31నిIIల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:04:48


🌞సూర్యాస్తమయం 17:46:33


🌞పగటి వ్యవధి 11:41:45


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:18:28


🌙చంద్రోదయం 13:16:19


🌙చంద్రాస్తమయం 24:59:04*


🌞సూర్యుడు:స్వాతి


🌙చంద్రుడు:శ్రవణం


 ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


శ్రవణం1పాదం"ఖీ "ఉ07:40


శ్రవణం2పాదం"ఖూ"ప01:57


శ్రవణం3పాదం"ఖే"రా08:15


శ్రవణం4పాదం"ఖో "రా02:36


🌌లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌌


⚖తుల:రవి,బుధ,ఉ07గం41ని


🦂వృశ్చికం:కేతు,ఉ09గం55ని 


🏹ధనుస్సు:చంద్ర,గురు,


ప12గం02ని


🐊మకరం=శని,ప01గం53ని 


🍯కుంభం:ప03గం33ని


🐟మీనం:కుజ,సా05గం09ని


🐐మేషం=రా06గం54ని


🐂వృషభం=రాహు,రా08గం54ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:రా11గం06ని


🦀కటకం:రా01గం19ని


🦁సింహం=శుక్ర,రాతె03గం25ని


🧛‍♀కన్య=రాతె05గం31ని


🌻నేత్రం:1,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:ఉత్తరం,తూర్పు .


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.


         🌌శనివారం🌌


🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు


🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,


🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.


🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు


దక్షిణం శుభ ఫలితం.


         🌌హారాచక్రం🌌


 🌌శుభ హారలు🌌


పగలు రాత్రి


7-8 గురు 7-8 చంద్ర


10-11 శుక్ర 9-10గురు


12-1 చంద్ర 12-1శుక్ర


2-3 గురు 2-3 చంద్ర


5-6 శుక్ర 4-5గురు


6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ


7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర


8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని


9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు


🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ


⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య


12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు


1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ


2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య


3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర


4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ


5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర


🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం


🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం


🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం


🌌అభిజిత్ లగ్నం:తులా లగ్నం


ప12గంll02ని॥నుండి 01గం||53నిll ల వరకు.


🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం చాలాశ్రేష్టం.


సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.


🌌3. శ్రాద్ద తిథి:ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి.


🌌🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌🌌


కామెంట్‌లు