గాంధీకి అవోపా జన్నారం వారి నివాళులు


 మహాత్మాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా గాంధీజీ విగ్రహానికి పూల మాల వేసి పాలాభిశేఖం చేసిన అవోప జన్నారం మండలశాఖ అధ్యక్షుడు కొత్త వేణుగోపాల్ గుప్తా


కామెంట్‌లు