జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా భాగ్యనగర్ రీజియన్ ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ పోలా నర్సింహాయ్య గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియ బరచు చున్నవి.


 


 


 


కామెంట్‌లు