ప్రపంచ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు


అందరు అవోపాన్లకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ ప్రపంచ యోగా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి.


 


కామెంట్‌లు