జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


ఈ రోజు జన్మదిన వేడుకలు జరుపు కుంటున్న శ్రీ మైలవరపు లక్ష్మీనారాయణ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి.


 


కామెంట్‌లు