హనుమజ్జయంతి శుభాకాంక్షలు


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ రాష్ట్రం లోని అన్ని అవోపాల పి.ఎస్.టిలకు వారి సభ్యులకు అందరు అవోపాన్లకు హనుమజ్జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయు చున్నవి.


కామెంట్‌లు