కంప్యూటర్ కొనుగోలుకు విరాళం


శ్రీ కటకం వెంకటేశ్వర్లు వనపర్తి లో శ్రీ వెంకటేశ్వర కిరాణా మరియు జనరల్ స్టోర్స్ ను నడుపు కొనుచున్నానని, అవోపా చేయుచున్న కార్యక్రమాలు వివిధ అవోపాలకు అవోపా బులెటిన్ ద్వారా, గూగుల్ పేజీ ద్వారా వెంట వెంటనే తెలియ బరచుచూ పెళ్లిళ్లు  కూడా జరిపించుచున్నారని ఎం.ఎన్.రాజకుమార్ తెలుపగా సంతోషపడినామని, ఇలాంటి మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు మీరు చేపట్టాలని నా వంతు సహాయముగా కంప్యూటర్ కొనుగోలుకు రు.6000 లు చెల్లించుచూ అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ చందా దారుల కమిటీ అధ్యక్షుడు శ్రీ ఎం.ఎన్. రాజకుమార్ గారికి మరియు వారి సంఘ సభ్యులకు అభినందనలు తెలుపుచున్నానని లిఖితపూర్వకంగా తెలియ జేయుచున్నారు. ఆనందంగా విరాళం ఇఛ్చిన కటకం వేంకటేశ్వర్లు గారికి సేకరించిన రాజకుమార్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేయుచున్నవి.


 


కామెంట్‌లు