వధువు కావలెను


పేరు: *బాదం వివేకానంద* DOB: 25-10-1993 : POB: వనపర్తి : TOB  : 1.00pm ఎత్తు: 5-6" : రాశి: వృషభం : గోత్రములు: 1. మూలకుల 2. పడిమిశెట్ల : విద్య: B.Tech(eee): ఉద్యోగము :: మేప్ ఇంజినీర్, జి.కె ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ కంపెనీ: ఆదాయము : 3.6 లక్షలు ప్యాకేజీ : తండ్రి : శ్రీనివాసులు వృత్తి : కిరాణా షాప్ :  తల్లి : గృహిణి: Ph: 9666723387 / 8500331989 : చిరునామా: 1-37:మనిగిల్లా(v)పెద్దమందాడి(M)వనపర్తి (Dist.)509106.


 


కామెంట్‌లు