వయో వృద్ధుల సేవలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరియు టాటా సంస్థ

 
వయో వృద్దుల సహాయార్థం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టాటా సంస్థ తో కలిసి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 14567 ను ప్రవేశ పెట్టింది. వయో వృద్దులు ఆరోగ్య పరమైన, న్యాయపరమైన లేదా ఏ విధమైన సహాయము కవలెనన్నా వారంలో ఏడు రోజులు పై నంబరుకు ఉ.9.30 నుండి సా.5.30 వరకు ఫోన్ చేసి ఎలాంటి రుసుము లేకుండా సహాయము పొందవచ్చును. ఈ వివరాలు అన్ని అవోపాలకు, హితులకు స్నేహితులకు, బంధువులకు, కావలసిన వారికి పంపించండి, ఎవరికైనా ఉపయోగ పడుతుంది. 


టోల్ ఫ్రీ నెం 14567 వివరాలు


కామెంట్‌లు