వరుడు కావలెను


పేరు : అల్లంపల్లి అనూష - వయసు: 22 సం. - డి.ఓ.బి : 17.10.1997  పి.ఓ.బి: వనపర్తి - గోత్రములు : 1. మిథునకుల 2. జనకుల -ఎత్తు : 5-4" - రంగు : తెలుపు - చదువు : ఎం.ఎస్.సి (కంప్యూటర్స్)(ఫైనల్)   ఫోన్ : 9866317650  - అడ్రస్: ఆనంద్ కుమార్, ఇం.నెం.46-85, కె.డి.ఆర్ నగర్, వనపర్తి. కామెంట్‌లు