మంచిర్యాల టౌన్ అవోపా వారి పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి కార్యక్రమము

అవోపా మంచిర్యాల టౌన్ అవోపా వారు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు వర్ధంతి సందర్భంగా పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పూల మాల అలంకరణ మరియు ఏకలవ్య ఆశ్రమంలో పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేశారు. కామెంట్‌లు