పాఠశాలకు బీరువా బహుకరణ


ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలకు ఇనుప బిరువాను బహుకరించిన అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ చీఫ్ ఎడిటర్ కూర చిదంబరం గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్  అభినందనలు తెలుపు చున్నవి.


కామెంట్‌లు