జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న మల్లికార్జున్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బుల్లెటిన్ సంపాదక వర్గము అభినందనలు తెలియ బరచు చున్నవి.


కామెంట్‌లు