సన్మాణం


వరంగల్ న్యాయ కళాశాల రిటైర్డ్ ,ప్రిన్సిపాల్, అవోపా, హన్మకొండ ట్రస్టీ శ్రీమతి బి.విజయలక్ష్మి గారిని సీనియర్ సిటిజన్స్ డే సందర్భంగా, జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయంలో సన్మానించారు.


కామెంట్‌లు