అవోపా చెన్నూరు


అవోపా చెన్నూరు వారు తేదీ 2.10.2019 రోజున గాంధీ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో
 భాగంగా గాంధీజీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి  ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేసారు. 


కామెంట్‌లు