అవోపా సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్


అవోపా సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ వారు తేదీ 2.10.2019 రోజున గాంధీ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా గాంధీజీ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి బీద విద్యార్థులకు పుస్తకాలు నోటుబుక్కులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేసారు. స్వచ్చ  భారత్లో భాగంగా రోడ్లు, గుంతలు శుభ్రం చేశారు. 


 


 


 


కామెంట్‌లు