వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు


 అవోపా హబ్సిగూడా ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి సునీత మరియు శ్రీ రాజేంద్రప్రసాద్ దంపతులకు 21 వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు - నూక యాదగిరి.

కామెంట్‌లు