జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


 తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపధ్యక్షుడు, పాలమూరు అర్బన్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ శ్రీ కలకొండ సూర్యనారాయణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షుడు వారి కార్యవర్గము మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తేలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు