వాసవి సేవకేంద్రం సర్వసభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న మలిపెద్ది శంకర్

 

వాసవి సేవకేంద్రం సర్వసభ్య సమావేశం లో పాల్గొన్న మలిపెద్ది శంకర్ సేవకేంద్రం కోశాధికారి పంపాటి జ్ఞానంచందర్ వివాహ వార్షికోత్సవ సందర్బంగా కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది.

కామెంట్‌లు