జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి మంచేరియాల్ లయన్ గవర్నర్ స్థానిక దేవాలయ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ సిరిపురం శ్రీనివాస్ రావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తేలియజేయు చున్నవి. 

కామెంట్‌లు