జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

మహాముత్తారం మండల అభివృద్ధి అధికారి, అవోపా హనుమకొండ సీనియర్ సభ్యుడు, టి.ఎస్.అవోపా కార్యదర్శి శ్రీ పెద్ది ఆంజనేయులు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు